"Ongewone tijden vragen ongewone antwoorden"

     

Welkom, beste bezoeker!

Wat kunt u van mij en deze website verwachten? Waar leidt dit ons naartoe?
Ik wil mijn eigen kennis delen en in dialoog gaan met mensen om samen te zoeken naar antwoorden op hedendaagse uitdagingen. Ik doe dit vanuit 3 thema’s waarin ik me dagelijks verdiep:

  • Organisaties en bedrijven die er willen zijn voor en met mensen, ipv enkel voor cijfers, geld en met regels.
  • Innerlijke zelfbevrijding als sleutel voor bezielend leiderschap en zelfverwezenlijking. Voorbij de angst en de dagelijkse warboel aan gedachten en impulsen.
  • Heeft de mensheid nog een toekomst? De nieuwe mensheid, een haalbare utopie. Wat, waarom en hoe haalbaar.

Met een aanbod rond deze 3 thema’s van dialooglezingen, boeken, artikels, blogs , individuele e-dialogen, workshops en trainingen. Gebaseerd op 40+ jaren bedrijfservaring en bezinning. Met veel vallen en opstaan, en episoden van diepe Eb van leegte en stilte, afgewisseld met de Vloed van intense activiteit.

Doelstellingen

Naar een wereld met toekomst

Het scheppingsexperiment met de soort Mens dreigt de verkeerde kant op te gaan. De uitwassen en ontsporingen zijn gekend : onderlinge strijd (fysiek of verbaal), tomeloze consumptiedrang, het laten groeien van structuren en systemen (van economische, financiële en materiële aard) waarvoor men noch de competentie noch de verantwoordelijkheidszin voor opbrengt.

Daardoor wordt het voortbestaan van de planeet bedreigd. De mens die als eerste wezen in de loop van de evolutie de rol van medeschepper toebedeeld kreeg, dreigt het pad op te gaan van de leerling-tovenaar (de leerling-tovenaar: verhaalgedicht van Goethe, muziek van Paul Dukas, verfilmd door Walt Disney in Fantasia). Die hier de hem toebedeelde talenten, die bedoeld waren voor de bloei van de schepping, aanwendde voor eigen voordeel, overheersing over anderen en eigen comfort. En die als gevolg daarvan op zijn ondergang afstevende. Waarbij de meester-tovenaar, die in het verhaal de zaak op het laatste nippertje kwam redden , ditmaal niet zal komen opdagen.


Er ontbreekt diepgang in het maatschappelijk debat rond de huidige wereldproblemen. 
Want het kan ook anders.


Het menselijk brein blijkt een vat te zijn vol ongekende mogelijkheden. Mogelijkheden waar we de laatste decennia, dank zij de wetenschap, meer zicht op gekregen hebben. En er zijn tegelijk in die zelfde decennia een weelde van ontwikkelingsmogelijkheden beschikbaar gekomen. Het gaat over inzichten, metodieken, instrumenten, opleidingen, trainingen, die ons in staat stellen om die ongekende mogelijkheden op grote schaal te ontwikkelen. Op alle vlakken: individueel en collectief, op het vlak van de zichtbare wereld van de structuren en de materie, als van de wereld van de geest. Ontwikkelingen die de hele planeet aarde tot bloei en harmonie kunnen brengen.

Ik wil mee bijdragen aan dit project. Naast, en waar mogelijk met, de velen die zich actueel overal ter wereld ertoe geroepen voelen. Maar ze vallen nog niet op in de massa, en ze wegen er nog niet op. Er zijn dus veel handen tekort. De bijdrage van ieder individu of kleine locale cel is de moeite waard.


Er loopt, wat mijn benadering betreft, een rode draad door het projekt. Als enige soort op aarde hebben we het vermogen meegekregen om bewust te zijn van onszelf en de wereld. Dit bewustzijn is tegelijk de basis voor het ontwikkelen van onze creatieve mogelijkheden. De rode draad is dan ook het bevorderen van een steeds hoger bewustzijn in al zijn facetten. Want hoger bewustzijn kan niets anders nastreven dan het heil en de bloei van de anderen en het geheel van de schepping.

Recentste blogberichten: Nieuw ondernemerschap

15-02-2017

Interview met Ingrid Verduyn (We and work).

Ingrid Verduyn is een sociaal geïnspireerde onderneemster in de uitzendsector, vroeger in Plus Uitzendkrachten, nu in We and Work. Ingrid, hoe beschrijf je je onderneming? We and Work is een werknemerscoöperatie die actief is in interim, werving en selectie, projectsourcing, outplacement en coaching en HR advies. Onze doelstelling is de wereld te verbeteren door mensen kansen te geven op werk dat bij hen past. Dergelijk werk creëert waarde, niet in het minst eigenwaarde. Wat was jouw grondmotivering om dit project op te starten ? Paul Gréant en ikzelf zijn niet aan ons proefstuk wat betreft ondernemen. Zelf startte ik in 1998 met Plus Uitzendkrachten, een nv met een financieel-economische doelstelling die mooi in evenwicht bleef met haar maatschappelijke rol. De structuur van een nv bleek achteraf een regelrechte bedreiging voor de sociale identiteit van de onderneming. Drie van de vier aandeelhouders beslisten op een bepaald moment om de onderneming te verkopen. Dat was niet...Lees meer

Recentste blogberichten: Samenleving

19-01-2017

We kunnen in 2017 allemaal vrede helpen stichten. Door nieuwsgierigheid naar de ander.

Wat doen we met overtuigingen van mensen waar we moeite mee hebben? We ontmoeten allemaal in de dagelijkse omgang wel mensen die oordelen vellen over andere mensen, over groepen mensen,  over de moslims of de walen, over de media. Radicale oordelen en overtuigingen waar we het dikwijls niet mee eens zijn en waar we zelfs moeite mee hebben. Waar populistische politici gretig op inspelen. We kunnen er tegenin gaan op meerdere manieren: We kunnen mensen proberen te overtuigen van hun ongelijk. Met feiten en redelijke argumenten. We kunnen hun houding veroordelen. We kunnen zelfs onze verontwaardiging uiten. Stoere uitspraken doen. Dit kan een gevoel van verbinding geven met de eigen groep, maar helpt de relaties met de anderen niet vooruit. We kunnen in het verzet gaan, hun ideeën bestrijden. Maar dit roept alleen tegenreactie op. Of we kunnen zwijgen. Maar dan vervallen we allicht in misprijzen en minachting. Mijn ervaring leert mij dat geen van deze reacties leidt tot begrip...Lees meer

De haalbare utopie

Met ongewone antwoorden voor ongewone tijden, genaamd: De haalbare Utopie. De uitbraak van de crisis in 2008 deed mij doordenken: wat gebeurt er eigenlijk? Wat zit er achter?
Lees meer

De magie na overgave

In dit boek, tweede druk en herwerkte versie, gaat ondernemer Jan Bossuyt dieper in op de vraag hoe iemand zijn of haar vermogen tot bewust-zijn beter kan ontwikkelen en gebruiken.
Lees meer

Created by Annemie Lemahieu & Pixular