"Ongewone tijden vragen ongewone antwoorden"

     

Welkom, beste bezoeker!

Wat kunt u van mij en deze website verwachten? Waar leidt dit ons naartoe?
Ik wil mijn eigen kennis delen en in dialoog gaan met mensen om samen te zoeken naar antwoorden op hedendaagse uitdagingen. Ik doe dit vanuit 3 thema’s waarin ik me dagelijks verdiep:

  • Organisaties en bedrijven die er willen zijn voor en met mensen, ipv enkel voor cijfers, geld en met regels.
  • Innerlijke zelfbevrijding als sleutel voor bezielend leiderschap en zelfverwezenlijking. Voorbij de angst en de dagelijkse warboel aan gedachten en impulsen.
  • Heeft de mensheid nog een toekomst? De nieuwe mensheid, een haalbare utopie. Wat, waarom en hoe haalbaar.

Met een aanbod rond deze 3 thema’s van dialooglezingen, boeken, artikels, blogs , individuele e-dialogen, workshops en trainingen. Gebaseerd op 40+ jaren bedrijfservaring en bezinning. Met veel vallen en opstaan, en episoden van diepe Eb van leegte en stilte, afgewisseld met de Vloed van intense activiteit.

Doelstellingen

Naar een wereld met toekomst

Het scheppingsexperiment met de soort Mens dreigt de verkeerde kant op te gaan. De uitwassen en ontsporingen zijn gekend : onderlinge strijd (fysiek of verbaal), tomeloze consumptiedrang, het laten groeien van structuren en systemen (van economische, financiële en materiële aard) waarvoor men noch de competentie noch de verantwoordelijkheidszin voor opbrengt.

Daardoor wordt het voortbestaan van de planeet bedreigd. De mens die als eerste wezen in de loop van de evolutie de rol van medeschepper toebedeeld kreeg, dreigt het pad op te gaan van de leerling-tovenaar (de leerling-tovenaar: verhaalgedicht van Goethe, muziek van Paul Dukas, verfilmd door Walt Disney in Fantasia). Die hier de hem toebedeelde talenten, die bedoeld waren voor de bloei van de schepping, aanwendde voor eigen voordeel, overheersing over anderen en eigen comfort. En die als gevolg daarvan op zijn ondergang afstevende. Waarbij de meester-tovenaar, die in het verhaal de zaak op het laatste nippertje kwam redden , ditmaal niet zal komen opdagen.


Er ontbreekt diepgang in het maatschappelijk debat rond de huidige wereldproblemen. 
Want het kan ook anders.


Het menselijk brein blijkt een vat te zijn vol ongekende mogelijkheden. Mogelijkheden waar we de laatste decennia, dank zij de wetenschap, meer zicht op gekregen hebben. En er zijn tegelijk in die zelfde decennia een weelde van ontwikkelingsmogelijkheden beschikbaar gekomen. Het gaat over inzichten, metodieken, instrumenten, opleidingen, trainingen, die ons in staat stellen om die ongekende mogelijkheden op grote schaal te ontwikkelen. Op alle vlakken: individueel en collectief, op het vlak van de zichtbare wereld van de structuren en de materie, als van de wereld van de geest. Ontwikkelingen die de hele planeet aarde tot bloei en harmonie kunnen brengen.

Ik wil mee bijdragen aan dit project. Naast, en waar mogelijk met, de velen die zich actueel overal ter wereld ertoe geroepen voelen. Maar ze vallen nog niet op in de massa, en ze wegen er nog niet op. Er zijn dus veel handen tekort. De bijdrage van ieder individu of kleine locale cel is de moeite waard.


Er loopt, wat mijn benadering betreft, een rode draad door het projekt. Als enige soort op aarde hebben we het vermogen meegekregen om bewust te zijn van onszelf en de wereld. Dit bewustzijn is tegelijk de basis voor het ontwikkelen van onze creatieve mogelijkheden. De rode draad is dan ook het bevorderen van een steeds hoger bewustzijn in al zijn facetten. Want hoger bewustzijn kan niets anders nastreven dan het heil en de bloei van de anderen en het geheel van de schepping.

Recentste blogberichten: Nieuw ondernemerschap

07-01-2017

Interview met Frans De Clerck

Frans De Clerck professioneel: gedurende 16 jaar een klassieke bankcarrière gedurende 17 jaar: diverse directiefuncties bij Triodos Bank N.V. mede-oprichter van Mercurius (financieringscoöperatieve), Triodos Bank België en de Global Alliance for Banking on Values (alliantie van 39 duurzame banken, wereldwijd). Triodos Bank N.V.trekt spaargelden en investeringen aan voor de financiering van activiteiten in de ecologie, het sociale en de cultuur en van ethisch gescreende beursgenoteerde ondernemingen. Frans, waarom koos u voor bankieren ? Het toeval heeft voor mij gekozen. Op de middelbare school kreeg ik belangstelling voor literatuur, communicatie en journalistiek. Ik begon Germaanse te studeren, gevolgd door journalistiek en communicatie. Afgestudeerd, kwam ik per toeval in contact met een vermogensbeheerder, die mij vroeg om zijn assistent te worden. Na vier jaar effectenhandel en vermogensbeheer intrigeerden mij ondernemerschap, hoe...Lees meer

Recentste blogberichten: Samenleving

13-08-2016

Er is juist méér religie nodig, zegt de jonge Gentse imam

Joël De Ceulaer interviewde in De Morgen van 20-5-16 de jonge Gentse imam Khalid Benhaddou. Die gaf blijk van een open  en breeddenkende geest, vertrouwd met de westerse filosofische en religieuze denkwereld. Ik voelde een positieve energie van hem uitgaan. Er was de uitspraak die mij bijbleef: er is juist méér religie nodig. Hij heeft niet gezegd: er is méér islam nodig, of algemeen:  méér georganiseerde gezagsgodsdienst nodig. Maar gewoon: méér religie. Hij lijkt er oprecht niet op uit om meer zieltjes te winnen voor de islam. Ik vind het de moeite om dieper op deze uitspraak in te gaan. Heeft onze seculiere maatschappij nood aan nieuwe inspiratie?   Blijkbaar is zijn conclusie dat de huidige problemen in de wereld en de samenleving niet op te lossen zijn met al het verstand van de hele seculiere maatschappij. Dat al onze verstandelijke benaderingen hopeloos tekortschieten. Dat we een wereld hebben laten ontstaan voor wiens redding we ergens onszelf zullen...Lees meer

De haalbare utopie

Met ongewone antwoorden voor ongewone tijden, genaamd: De haalbare Utopie. De uitbraak van de crisis in 2008 deed mij doordenken: wat gebeurt er eigenlijk? Wat zit er achter?
Lees meer

De magie na overgave

In dit boek, tweede druk en herwerkte versie, gaat ondernemer Jan Bossuyt dieper in op de vraag hoe iemand zijn of haar vermogen tot bewust-zijn beter kan ontwikkelen en gebruiken.
Lees meer

Created by Annemie Lemahieu & Pixular